Политрейд кънстръкшън ЕООД

“ПОЛИТРЕЙД КЪНСТРЪКШЪН” ЕООД е дружество – строител, чиято дейност е професионалното изпълнение на строително-инвестиционни проекти и управление на процеса по изпълнение. Дейността му е обезпечена с необходимите човешки ресурси с инженерно-техническа квалификация, оператори и механизатори на строителни машини и механизация на широк набор от собствени на дружеството технически средства за изпълнение на общи и специални строителни задачи, както и голям брой строителни работници. Дружеството е част от холдингова група която му осигурява широк административен капацитет.

Сектор СТРОИТЕЛСТВО

 • Дирекция Строителна дейност
 • Отдел „Жилищни и административни сгради“
 • Отдел „Техническа линейна инфраструктура“
 • Отдел „Промишлено строителство“
  • Дирекция Инвестиционно проектиране
 • Отдел „Архитектура“
 • Отдел „Проектиране“
 • Отдел „ВиК Инженеринг – проектиране и строителство“
  • Дирекция Техническо обезпечаване
  • Дирекция Логистика
  • Дирекция Механизация и транспорт

Сектор АДМИНИСТРАЦИЯ

 • Финанси и Счетоводство
 • Правен отдел
 • Човешки ресурси
 • Качество и контрол
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Програми и проекти
 • Информационни технологии

1998

Създаване на „ПОЛИТРЕЙДИМПЕКС“ ЕООД и започване на дейността

2006

Членство в Камарата на строителите в България /КСБ/

2009

Концентриране на дейността в жилищното строителство на затворени комплекси с прилежаща инфраструктура

2011

Насочване на дружеството към изпълнение на промишлено строителство за производства с непрекъсваем технологичен цикъл.

2012

Насочване на дружеството и към изпълнение на обществено поръчки с общ и специфичен характер

2013

Въвеждане в експлоатация на първите няколко завършени обекта по обществени поръчки

2014

Насочване към изпълнение на инженеринг на инфраструктурни проекти

2015

Разширяване на обхвата на видовете изпълнявани строежи

Галерия