Бизнес парк Велико Търново

Обезпечава дружества от холдинговата група и външни такива, като предоставя услуга и осигурява Производствени, технически, складови и административни площи, помещения и сгради.

Галерия