bgen
PMG Holding :::
PMG

Пропъртис Мениджмънт Груп ЕАД е дружество със структура близка до холдинговата, като обединява дружества с различен предмет на дейност под общ мениджърски екип и екип по обслужване на дейността на база пряко и косвено участие в капитала и управлението.

Пропъртис Мениджмънт Груп ЕАД осигурява инвестиране в и управление на проекти от вид и характер съобразно дейността на отделните фирми от холдинга за осъществяване на ефективното им провеждане и реализиране. Проектите включват:

 • модернизация и утилизация на процеси по производство на продукция от хранително-вкусовата промишленост с включено финансиране от Еврпейски програми /като Европейската програма за развитие на селските райони/ и от Европейската банка за въстановяване и развитие;
   
 • развитие на копании от холдинга насочени към ефективно изпълнение на инфраструктурни проекти, строителство, подръжка и сигурност на частна и държавна собственост;
   
 • финансови и консултанстски компании, покриващи широк спектър от бизнес взаимоотношенията на българския пазар;
   
 • компании насочени в развитие на туристически и развлекателен бизнес;
   
 • обслужващи комппании, натоварени с ефективното администриране на процесите в холдинга, което включва собствен целеви и специализиран мениджърски и оперативен екип по правно, експертно-финансово, счетоводно, инженерно (архитектурно), IT, HR, PR и други конкретни целеви звена с изградена outsource консултанстка мрежа с крайна идея пълно и ефективно осигуряване на нормалната дейност на фирмите от холдинга;

Дейността на Пропъртис Мениджмънт Груп ЕАД разчита и на собствен инвестиционен ресурс, насочен към развитие на преспективни проекти на отделните фирми от групата. От идейната фаза на всеки проект, до процесите по подготовка и планиране на изпълнението и реализирането до заключаващият му етап се използва ресурсът на мениджърско ядро от специалисти в различи области, оперативен екип по изпълнение и постоянен outsource контигент от консултанти.

 

     
     
НачалоПишете ниКарта на сайта