Нашият екип

Петър Христов

Председател на борда на директорите

email@petarhristov.eu

Михаела Христова

Изпълнителен директор на Лактима ЕАД

mhristova@lactima.net

Димитър Манолов

Изпълнителен директор на Шугър Импекс

d.i.manolov@gmail.com

Борислав Досев

Секретар на борда на директорите

borislav.dosev@pmg-holding.com

Валентин Милушев

Изпълнителен директор на ПМГ холдинг

valentin.milushev@pmg-holding.com

Юлиан Николов

Главен юрист консулт

nikolov.yulian@ptc-bg.com

Мирослав Бейков

Финансов директор

mbeikov@ibcorp.bg

Валя Велинова

Главен счетоводител

v.velinova@ibcorp.bg

Вероника Методиева

Мениджър човешки ресурси

v.metodieva@ibcorp.bg

Рени Ананиева

Мениджър Маркетинг

r.ananieva@ibcorp.bg