За нас

Акционерно дружество „Пропъртис Мениджмънт Груп” ЕАД е търговско дружество насочило дейността си в развитието и управлението на група от дружества, изграждайки система от правоoтношения близка до холдинговата като има за цел да участва в други дружества или в тяхното управление.

Акционерното дружество се насочва към изграждането на система, която включва основно три типа от търговски дружества:

1. Дружества, от капитала на които „Пропъртис Мениджмънт Груп” ЕАД притежава или контролира пряко или непряко акции или дялове като може да определя пряко или непряко по-голямата част или всички от членовете на управителния им органи;
2. Дружества, в които „Пропъртис Мениджмънт Груп” ЕАД участва в управлението;
3. Дружества, които съчетават и двата вида участие – „Пропъртис Мениджмънт Груп” ЕАД притежава или контролира пряко или непряко акции или дялове като може да определя пряко или непряко по-голямата част или всички от членовете на управителния им органи или участва единствено в управлението на търговските дружества;