PMG Holding

Инвестиране, развитие и управление на бизнес проекти

PMG Holding

Инвестиране, развитие и управление на бизнес проекти

ЗА ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ ГРУП

Акционерно дружество “Пропъртис Мениджмънт Груп” ЕАД е търговско дружество насочило дейността си в развитието и управлението на група от дружества, изграждайки система от правoотношения близка до холдинговата като има за цел да участва в други дружества или в тяхното управление.

Акционерното дружество се насочва към изграждането на система, която включва основно три типа от търговски дружества:

Дружества, от капитала на които „Пропъртис Мениджмънт Груп” ЕАД притежава акции;

Дружества, в които „Пропъртис Мениджмънт Груп” ЕАД участва в управлението;

Дружества, които съчетават и двата вида участие.

Новини